CEMİL KIZIK

Kuzfındık


 Güncel Türkçe Sözlük 


kuz    Fr. Humide  

 BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu 


kuz    1. Soğuk, güneş görmeyen yer. 2. Nemli, ıslak yerler.

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


kuz    Kambur

 Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü 


kuz    Güneş görmeyen serin yer

 Tarama Sözlüğü 


kuz    güneş görmeyen yer, gölgeli yer

 Divanü Lügati’t-Türk 

Written by Admin

20 May 2009 15:07